Roskilde träff

Ett glatt gäng från RC Skånelast åkte över till Danmark för att köra tillsammans med de i Roskilde.