Styrelsen

  Ordförande – vakant
Vice ordförande – Ulf Lindh
Sekreterare – Johan Viklund
Kassör – Carsten Rössel
Klädesansvarig – Per-Ola Löfqvist
Webbansvarig – Li Andersson

Kontakta Oss

rcskanelast@gmail.com

Radiostyrda lastbilar i skala 1:14