Bankörning

åR 2023

  • LÖRDAGEN DEN 14 JANUARI
  • SÖNDAGEN DEN 22 JANUARI
  • LÖRDAGEN DEN 28 JANUARI
  • SÖNDAGEN DEN 5 FEBRUARI
  • LÖRDAGEN DEN 11 FEBRUARI
  • SÖNDAGEN DEN 19 FEBRUARI
  • LÖRDAGEN DEN 25 FEBRUARI
  • SÖNDAGEN DEN 5 MARS
  • LÖRDAGEN DEN 11 MARS
  • SÖNDAGEN DEN 19 MARS
  • LÖRDAGEN DEN 25 MARS
  • SÖNDAGEN DEN 2 APRIL
  • LÖRDAGEN DEN 15 APRIL
  • SÖNDAGEN DEN 23 APRIL
  • LÖRDAGEN DEN 29 APRIL
  • SÖNDAGEN DEN 7 MAJ
  • LÖRDAGEN DEN 13 MAJ
  • SÖNDAGEN DEN 21 MAJ
  • LÖRDAGEN DEN 3 JUNI
  • SÖNDAGEN DEN 11 JUNI
  • LÖRDAGEN DEN 17 JUNI
  • SÖNDAGEN DEN 25 JUNI
  • LÖRDAGEN DEN 1 JULI
  • SÖNDAGEN DEN 9 JULI
  • LÖRDAGEN DEN 15 JULI
  • SÖNDAGEN DEN 23 JULI
  • LÖRDAGEN DEN 29 JULI
  • SÖNDAGEN DEN 6 AUGUSTI
  • LÖRDAGEN DEN 12 AUGUSTI
  • SÖNDAGEN DEN 20 AUGUSTI
  • LÖRDAGEN DEN 26 AUGUSTI
  • SÖNDAGEN DEN 3 SEPTEMBER
  • LÖRDAGEN DEN 9 SEPTEMBER
  • SÖNDAGEN DEN 17 SEPTEMBER
  • LÖRDAGEN DEN 23 SEPTEMBER
  • SÖNDAGEN DEN 1 OKTOBER
  • LÖRDAGEN DEN 7 OKTOBER
  • SÖNDAGEN DEN 15 OKTOBER
  • LÖRDAGEN DEN 21 OKTOBER
  • SÖNDAGEN DEN 29 OKTOBER - Vintertid
  • LÖRDAGEN DEN 4 NOVEMBER
  • SÖNDAGEN DEN 12 NOVEMBER - Fars Dag
  • LÖRDAGEN DEN 18 NOVEMBER
  • SÖNDAGEN DEN 26 NOVEMBER
  • LÖRDAGEN DEN 2 DECEMBER
  • SÖNDAGEN DEN 10 DECEMBER - 2.a advent
  • LÖRDAGEN DEN 16 DECEMBER
  • SÖNDAGEN DEN 30 DECEMBER

ÖPPET MELLAN KLOCKAN 10:00 - 15:00 

[/html][/container_effect]