God fortsättning

I samband med den stigande spridningen av Covid-19 väntar vi till sommaren och ser hur läget är då innan vi kan slå upp portarna för allmänheten.

Vi fick en julhälsning från vår långväga medlem Lars – Erik i Västerås. Han önskar alla God Jul och God fortsättning på det nya året. Detsamma önskar vi honom.

YA reportage

Då var det dags att vara med i tidningen för att visa att vi finns och samtidigt kunna bjuda in fler till vår lokal. Lokalen är dessutom anpassad så du som med en normal stor rullstol ska lätt kunna komma in och se när lastbilarna kör.