Styrelsen

Mikael Bergman
Ordförande
Ulf Lindh
Vice Ordförande
Johan Viklund
Sekreterare
Carsten Rössel
Kassör

Kontakta oss rcskanelast@gmail.com