Bankörning

Bilder från vår Bankörning i klubblokalen.