Akta er

för polisen när ni kör på banan. Det är inte bara i verkligheten så ni kan råka ut för polisen utan kör ni inte ordentligt, håller avstånd eller säkrar er last kommer polisen att ta er.