Bankörning

Aktiviteten på banan med att laga vägen blev väldigt populärt bland de körande.